Fr., 19. August 2022  1. Nomi /

    Et schengt wei‘ wann eis Archtekten an Ingenieuren Problemer haetten, den Kanalro’uer richteg ze dimensionei’eren an richteg Gefaell virzegesinn !

  2. Jemp /

    @Nomi: Dat selwecht zu Lalleng. Zenter datt d’Strooss fresch gemat gouf, de Kanal an aner Réier a Kabelen erneiert goufen, hu mer all Kéiers, wann et séier reent Waasser am Keller. Virdru war dat nie. Weder d’Gemeng nach den Entrepreneur welle Verantwortung iwerhuelen. Mir kréien esouguer erklärt, eis Liewensqualitéit wir eropgangen, well mer elo keng Parkplaz méi virun der Dir hunn a mussen 100 m wäit ewech parken. En plus ass durch d’Verkéiersberouegung elo méi Kaméidi, well d’Camionen bei de Schikanen praktesch musse stoe bleiwen an nei ufueren. An trotzdem rabbelt et wa se driwer fueren.

  3. Nur Anschiss und keiner steht dazu /

    Am Echerbierg sprangen d‘Gullideckelen nach emmer eraus. Esou mir passeiert virun Joren. Ganz heigen Materialschued. D‘Gemeng an Ponts et Chaussée stongen net derzou. Meng Casco huet bezuelt, eng Monster Rechnung vun dem Sportwagen Zentrum vum Houwald den och nach ganz schlecht Arbecht gemach huet. Seit dem gin ech op Treier

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos