Am Freitag fegte ein Tornado durch den Süden des Landes. Menschen wurden verletzt. Es entstanden schwere Schäden an Häusern, Autos und Infrastruktur. Tornados treten in Europa zwar selten auf, aber es gab sie in der Vergangenheit immer wieder.

Wer an Tornados denkt, der denkt an die USA. Zu Recht, denn zwischen 65 und 80 Prozent der Tornados, die es im Jahr gibt, treten dort auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nur in den USA ...

1 Kommentar

  1. D’Enstohung vun Tornado’en sin oft gekoppelt un fiichtwarem Déeg,wou Kalfronten aus Westen op méi warem Loftmassen treffen,am Virfeld vun den Kalfronten stréimen Loftmassen horizontal aus entgéint gesaaten Richtungen openéen zou,sougenannten Windscherungen gin den Unstouss zur Tornadobildung an éng Superzell fänkt un ze rotéieren.Konvergenzlinnen marquéieren dén Beraich op den Buedemwiéderkaarten mat énger schwaarz gestrecheleter Linn parallel vun Kalfronten virun der Konvergenz,wou d’Loftmassen no uewen auswaichen mussen,fiichtwarem Loftpäck steigen op an killen sech an méi groussen Héichten erem of.Am Konvergenzberaich ass vill Energie an kann suguer Superzellen entstohen lossen,wouraus sech dann éen Triichter aus der Superzell entwéckelen kann bis erof op den Buedem,sou wéi gesin zu Péiténg an Bascharage.Konvergenzlinnen biérgen vill Onwiéderpotenzial.Den Tornado am Südwesten vum land war éen “F1 bis F2”,dat héescht,dass et Wandvitessen am direktem Beraich vum Rüssel onmettelbar baussen vun bis zu 180 km/h oder liicht méi mussen gewiésst sin,villaicht och bis zu 200 km/h wann éen d’Schiéd an Aenschain hellt.

Kommentieren Sie den Artikel


Please enter your comment!
Please enter your name here