Fr., 27. Mai 2022 1. de maulkuerf /

  liéw Primaner au dem LNB,

  ganz gud geschriwwen, esou wéi êt Haut ass matten an der Kriis, Alles richteg duergestalt, ouni Polemik, ouni Fourderungen
  just een haarden APPEL un d’Mênschlechkeet

  am allgemengen gesin, huet baal all Mênsch, deen do Heem bleiwt dat dote Gefill, dat mer All nêt méi existéieren, ONS gêt êt nêt méi, d’Haaptsaach mir follegen an haalen ons un d’Moßnahmen, de Maulkuerf ass jo och elo obligatoresch gin, haale mer ons nêt drun, da kascht et .
  Punkt a färdeg, Vogel friss oder stirb

  et ass jo och wichteg, dat de Geschäftsläit, an de Firma’en gehollef gêt, awer nêt op d’Käschte vun der Gesondheet vun der Allgemengheet
  ech sen iwwerzeecht dat, jiddereen sêch wênscht, de ganze Virus-Choas wär Muer riwwer, oder e wär guer nêt hei hinner komm
  d’Realitéit ass awer aaneschtes
  all déi Läit déi et trêfft, séiw êt selwer oder engem Member aus senger Famill, oder Frêndeskrees, brauchen och Gehéier, gêchter war êt Deen a Muer ass êt deen Aaneren, mä déi All bleiwe just eng ZUEL vun enger Statistik, méi nêt
  vill Léit setzen doheem, mat hiirer Famill, oder och elleng, déi maachen sech och Gedanken an hun eventuel Angscht sech unzestiechen a Muer nêt méi Hei ze sen
  dat ass Alles guer nêt esou einfach, an do brauch ee ganzt Vollek och, wéi DIR schreiwt, mênschlech Decisounen, déi vun onse „Responsabelen“ gehol gin, leider hu DIR recht, dat spiirt een net esou, êt fillt een sêch am Stach gelooss, Haaptsaach, êt sê genug Better do, an d’Personal ka jo 60 Stonnen d’Woch schaffen a bereet sên wann da „Patiente“ kommen
  den Dokteren, oder Medizinner geet êt genau esou, déi können nêt emol no hiire Patiente kucken well dann de Wartesall géing vollsêtzen, dobäi géing êt jo einfach goên op rdv, Een nom Aaneren, wou wär do de Probleem.. an d’Schüler missten an d’Schoul!! esou genug elo
  vu mir krit der nêt nömmen een Echo méi eng Stêmm
  mir brauchen nach méi esou Appeler und Mênschlechkeet
  de maulkuerf

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos