Fr., 3. Dezember 2021  1. Christiane Wagner /

    Et gëtt all Dag op der A4 erëmgebastelt. Zu egal wat fir enger Dageszäit ass Stau. Haut géint 13 Auer war e lange Stau, well do um Foussstéck vun enger Luet hannert de Leitplanken een einsamen Aarbechter eppes geschafft huet. Lächerlech! Do misst mol eng Kéier bei Ponts&Chaussées ëmorganiséiert ginn oder e Koordinator agestallt ginn!

Kommentieren Sie den Artikel