Mi., 17. August 2022 1. fluppes /

  Gemenge forcéieren d’Leit mat Taxe fir Grondstécker ze bebauen a fir hiert Appartement, wat eidel steet, ze verlounen a soumat eppes géint d’Wunnengsnout ze maachen. Dat si Saachen, déi gi menger Meenung no zimlech wäit, an amplaz d’Leit ënner Drock ze setzen an ze bestrofe bis se „et verstanen hunn“, mam But se eventuell mat héijen Taxen „ze enteegnen“, well se et da schlussendlech vläicht verkafe, soll een se encouragéieren.

  Sécher, zu Lëtzebuerg besteet akut Wunnengsnout mä mir sollen awer net an eng Diktatur verfalen. Zum Gléck gëtt mat der Immobilière Sociale, wou de Staat Garant ass, awer an eng aus menger Siicht besser Richtung geschafft, well vill Leit fäerte nämlech fir eppes ze verlounen an dono (vläicht nees) een dra sëtzen ze hunn, dee net nëmme net bezilt mä och nach alles verknascht a futti mécht an ee nach selwer fir den Dierwiechter asw. ka bezuele fir dee no laanger Zäit virun d’Dier setzen ze loossen.

  Sécher, et ginn der och vill déi mat Immobilien an Terraine spekuléieren, et kann een iwwer alles schwätzen, mä et misst menger Meenung no awer anescht lafen: Locataire musse sécher méi Rechter a Garantie kréien, awer ëmgedréint d’Proprietären och!

 2. GuyT /

  Die Idee der “gestion locative sociale” ist praxistauglich weil sie das größte Hindernis der Vermietung beseitigt: der Besitzer braucht kein Sorge mehr zu haben , dass eine Mietnomade seine Wohnung nach jahrelangem Mietrückstand in einem absoluten Verwüstungszusatnd zurückläst und so den Besitzer selbst in finanzielle Nöte bringt. Da ist vielen ein zwar geminderter aber sicherer Mietpreis liebe.
  Die von Rätin Taina Bofferding angesprochenen Straftaxen auf leere Wohnungen haben eher symbolische Wirkung denn sie stehen juristisch auf tönerenden Füßen. Dies war auch dem vorherige Schöffenrat bewußt , der sich keine blutige Nase holen wollte.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos