Do., 18. August 2022  1. Nomi /

    War zu Beruffszei’ten „Secherheetsexpert“ an hun mol bei eisem Pompj’ecorps ungeklappt fir si ze assistei’eren (gratis) fir d’industriebetrieber an der Gei’gend ze besichen an ze inspizei’eren. Fir di local Begebenheeten ze dokumentei’eren virun engem mei’glechen Asaatz !

    Keen Interessen, kee Bedarf ! Si wessen Alles !

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos