Fr., 25. Juni 2021  1. Nomi /

    War zu Beruffszei’ten „Secherheetsexpert“ an hun mol bei eisem Pompj’ecorps ungeklappt fir si ze assistei’eren (gratis) fir d’industriebetrieber an der Gei’gend ze besichen an ze inspizei’eren. Fir di local Begebenheeten ze dokumentei’eren virun engem mei’glechen Asaatz !

    Keen Interessen, kee Bedarf ! Si wessen Alles !

Kommentieren Sie den Artikel