Sa., 31. Juli 2021  1. Esou nett Här Meisch /

    Gutt dass et nach Journalisten gëtt déi investigativ recherscheieren an nett alles akzepteieren wat d’Poliitiker esou an d’Welt sëtzen. Fir de Beweis ze liweren dat ee sech “ prinzipiel an der Schoul net ustecht “ ginn falsch oder inkomplett Zuelen veröffentlicht.

Kommentieren Sie den Artikel