Mo., 23. Mai 2022  1. Jean /

    Mir hunn t’Ombudsfra, jo Fra, net Mann, och em Hëllef gefrot an engem Fall wou t’Gemeng an t‘ Police näischt ennerholl hunn bei infractions répétées vum Gemengerèglement. No puer onnetz mails huet si ons einfach hänke gelooss,si wär débordéiert, an huet ons weidergerot op t’Geriicht an guer neméi geäntwert, komesch Methoden, di nei Ombudsfra!

  2. Marie /

    Der neier Ombudsfra hir gutt google reviews online mat ***** sinn awer nach déi vun onser gudder Mme Err, kuckt mol Datumer, 2 years ago, 3 years ago…, di aktuell, wou si just en service ass , z.b. 6 months ago… hunn just 1 *. Dat seet genuch.

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos