Di., 4. Oktober 2022 1. Vulnerabeler /

  Wèi dann ? An der schoul stecht dach keen sech un: dixit Meisch!!! An Liichten därf een och, an t’kanner schléfen di virus vu dir zu dir, bei vulnerabeler… virun 2 deeg. merci Meisch!

 2. Mamm /

  Di aarme kanner, wat sell aus dénen ginn? dat ass keng krichsgeneratioun ouni schoulen, ma eng coronageneratioun, mat corona-première… di kee mensch/uni sérieux hellt…

 3. Papp /

  Wat man se dann an der maison relais ouni kanner? 2 woche congé? Si man jo keen homeschooling wi enseignants!

 4. Claudine /

  Wat en Trauerspill!
  Fir d’éischt : » nee ddn Virus mecht en full stop oder en U-Turn » virun der Schouldier.
  Maïn Teen ass lo op 5ème, zech mol Cluster Klass.
  Meisch: sie brëngen di vereenzelt Faell mat.!

  All Respekt un Proffen an Schüler : de Programm gett duerchgezunn. Et ass net einfach 5 Stonnen hannert ëngem Schirm – fir keen- dann nach 2 fir Hausaufgaben ze scannen.
  Am Primaer dinn Kanner mir Leed. Den Niveau ass schwach- och wann Elteren sëcher sinn, hier Schoull wier top- schons ouni Corona.
  Elo H.Meisch wat soll dee Quatsch mat « Wiederhuelen »? Wat get wieder geholl?

  Bëssi spéit endlech Filteren anzestzen!
  Zaït fit den Hudd ze huelen.

  Eng Mamm déi den Armut vum Primaire ze gudd kënnt.

 5. contribuable /

  falsch: schoul ass 1 wo zou. dono ass1 wo fuesvakanz. komescherweis mat 2 wo congé parental ! dovun 1 wo schoulvakanz !!! bezuelt vum contribuable un elteren, fir hir kids ze versuergen, an regulàrer vakanz!!!???

 6. Schoul-noper /

  eppes guddes am schlamassel: di leit di niewt engem schoulhaff oder niewt schoulbusarret wunnen, genéissen hir rou…

Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können.

Melden sie sich an
Registrieren Sie sich kostenlos