So., 5. Dezember 2021  1. Mike Hubsch /

    „Die begangenen Straftaten spielen keine Rolle” Wat gelift? En 17 Joer allen Märder (jo, der hatten mer schon hei) as also en klenkt Onscholdslamm dat d‘ selwecht behandelt soll ginn wei en 12 Joer allen Velosdeif?

  2. Yvonne /

    Als Azéiher din ech mech schweier, den Alter deser jonker Zielgrupp anhand hierem Gebuetsjoer ze defineiren. Hei muss den emotionalen Stand gekuckt gin. Een 17 jähregen kann duerch seng schlecht Afahrungswerter (Emfeld, net afëllten wichteg Bedürfnisser…) d’Verständnis vun engem Kand opweisen. Et dierf een net dovun ausgoen, dass hier Wierklechkeet dei selwecht as, wei dei vun den Herren an Damen, dei um Dessisiounsdëch setzen.
    Eis Gesellschaft huet Schéiklappen un. Et as jo souvills mei einfach friëm Subjekter ze veruerdeelen als ze probeiren, se ze verstoen an hinnen dann dei adequat Hellef unzebidden! Asperren as keng Äntfert op Resozialisatioun. Wisou net mol mam Bracelet versichen an paralell intensiv Beroodung, Begleedung & Betreihung? Daat kascht den Staad ufangs méi, allerdengs bezuelen d’Bierger leiwer hier Steieren an Projets, dei Succes op laangdauer verspriëchen als an dei illusionnär Secherheet. Et dierf een net aus den Aan verleiren, dass d’Objektiv deen as, d’Kriminalitéit-Reckfall quote entgeint zewiërken!
    Dei gut Seit bei der Kreatioun vun Unisec as, dass d’Vollek duerch Publikatiounen iwert des Problematik informeiert get an sech conserneiert spiërt. Verännnerungem am Sozialwiësen sin umgaangen. Wichteg as heibei ze soen: Léit dei net un Verännerung gleewen, sollen w.e.g. dei Léit schaffen loossen, dei et awer versichen!

Kommentieren Sie den Artikel