Fr., 18. Juni 2021  1. Jean Bodry /

    Robert. Merci! Fir däin Artikel, deen de Mënschen zu Lëtzebuerg nës méi Mutt mëscht. An de Politik Wiessel wäert net ausbleiwen. Et ass schued dat Zäit mer fort leeft!

  2. Grober J-P. /

    Der Titel sagt alles. Europa steht und fällt mit dem „Sozialen“. Leider wird immer nur geredet.

Kommentieren Sie den Artikel